Гроздов ахат

гроздов ахат

Информация за скъпоценни камъни

Описание на скъпоценните камъни

0 Акции

Гроздов ахат

Гроздовият ахат е търговско наименование, това всъщност е ботриоидален халцедон. Botryoidal означава кристали с кръгла мъниста форма, които естествено са се образували заедно.

Botryoidal

Ботриоидната текстура или минералният навик е този, при който минералът има кълбовидна външна форма, наподобяваща грозде. Това е често срещана форма за много минерали, по-специално хематит, класически признатата форма. Също така е често срещана форма на гетит, smithsonite, fluorite и малахит. Това включва хризокола.

Всяка сфера или грозде в ботриоиден минерал е по-малка от тази на многообразен минерал и много по-малка от тази на мимилярния минерал. Ботриоидните минерали се образуват, когато има много близки ядра, петна, прах или други частици. Ацикуларни или влакнести кристали растат радиално около ядрата със същата скорост, като се появяват като сфери. В крайна сметка тези сфери опират или се припокриват с тези, които са наблизо. Тези близки сфери след това се сливат заедно, за да образуват ботриоиден клъстер.

Гроздов ахат - ботриоиден лилав халцедонов кварц

Халцедонът е криптокристална форма на силициев диоксид, съставен от много фини прораствания на кварц и моганит. Това са и двете силициеви минерали, но те се различават по това, че кварцът има триъгълна кристална структура, докато моганитът е моноклиничен. Стандартната химическа структура на Халцедон е SiO₂.
Халкедония има восъчен блясък и може да бъде полупрозрачен или полупрозрачен. Тя може да приеме широка гама от цветове, но най-често срещаните са бели до сиви, сиво-сини или кафяви, вариращи от бледо до почти черно. Цветът на халцедон, продаван в търговската мрежа, често се подобрява чрез боядисване или нагряване.

Значение на гроздов ахат

Следващият раздел е псевдонаучен и основан на културни вярвания.

Гроздовият ахат насърчава вътрешната стабилност, спокойствието и зрелостта. Топлите му, защитни свойства насърчават сигурността и самочувствието. Той позволява дълбоки и интензивни нива на медитация за кратък период от време. Гроздовият ахат е кристал на мечти, интуиция и лукс.

Гроздов ахат от Индонезия

купете натурален гроздов ахат в нашия магазин

0 Акции
грешка: Съдържанието е защитено !!