Дендритен ахат

дендритен кварц

Информация за скъпоценни камъни

Описание на скъпоценните камъни

0 Акции

Дендритен ахат

Дендритният ахат е безцветен, също млечно бял или жълт кварц. Съдържа главно манганови оксиди. В началото на тези дендрити с растителен аспект. Тези уникални папрат, също дърво и други растения като визуализации често са много реалистични и красиви.

Дендритният ахат е халцедон. Той съдържа клон или папрат като маркировки, наречени дендрити. Този камък се счита за ахат, въпреки че не изобразява външен вид. Това е често срещано с повечето агати.

Дендрит

Кристалният дендрит е кристал, който се развива с типично многообразно дърво като форма. Дендритният кристален растеж е много често срещан. Вижда се от образуването на снежинка. А също и модели на измръзване на прозорец. Дендритната кристализация образува естествен фрактален модел. Дендритните кристали могат да растат в суперхладена чиста течност. Тя може да се формира от нестабилност на растежа. Това се случва, когато скоростта на дифузия ограничава скоростта на растеж от разтворените атоми до интерфейса.
Във втория случай трябва да има градиент на концентрацията. От свръхнаситената стойност в разтвора. Към концентрацията в равновесие с кристала на повърхността.

Arotuberance

Всяко изпъкналост, което се развива, е придружено от по-стръмни концентрационни градиенти на върха му. Това увеличава скоростта на разпространение до върха. В противоположност на това е действието на повърхностното напрежение. Склонни да изравняват изпъкналостта. Той създава поток от разтворени атоми от изпъкналостта към страните. Обаче, като цяло, изпъкналостта се усилва. Този процес се появява отново и отново, докато се създаде дендрит.

Терминът "дендрит" идва от гръцката дума дендрон, което означава "дърво".

Минерален

В палеонтологията дендритните форми на минерални кристали често се смесват с вкаменелости. Тези псевдосилици формират като естествени пукнатини в скалата. Те се пълнят с перколационни минерални разтвори. Те се образуват, когато вода, богата на манган и желязо, протича по фрактури. И пластове легла между слоеве от варовик и други видове скали. Поставяне на дендритни кристали докато разтворът преминава. Това предполага манганови оксиди, а също и хидроксиди

Изотермичен дендрит

Изотермичният дендритен растежен експеримент е експеримент за твърдост на науката за материалите. Докато изследователите го използват за космически совалкови мисии. Да изследва дендритния растеж в среда. Когато ефектът от гравитацията, конвекцията в течността може да изключи. Дендритната втвърдяване е една от най-често срещаните форми на втвърдяване на метали и също така и на сплави. Когато материалите кристализират или втвърдят при определени условия. Следователно те замръзват нестабилно, което води до дендритни форми. Учените са особено заинтересовани от дендрите. Поради своя размер, форма и как клоните на дендритите взаимодействат заедно. накрая, тези характеристики до голяма степен определят свойствата на материала.
Дендритичен кварц

купете естествен дендритичен кварц в нашия магазин

0 Акции
грешка: Съдържанието е защитено !!