обучение за продажба на бижута11

Обучение за продажби на бижута в Sabara Angkor Resort & Spa

Обучение за продажби на бижута в Sabara Angkor Resort & Spa

Г-жа Ит тренира рецепционистите и мениджърите на Sabara Angkor Resort & Spa за продажбата на нашите бижута, всичко това само с естествени скъпоценни камъни от Камбоджа.