Език и валута

Език

Валута

USD: САЩ (US) долар ($) ^